Vuorovaikutus on taitolaji...

… ja harjoitus tekee mestariksi.

Valmennuksissa tutkitaan ja harjoitellaan osallistujien työssä tarvitsemia vuorovaikutustaitoja. Lyhyet alustukset ja johdannot rytmittävät työskentelyä.
 
: Vuorovaikutus             : Tiimin ja ryhmän toiminta
: Asiakaspalvelu              : Esimiestaidot
: Kehityskeskustelut      : Kasvuryhmät