Valmennus tukee onnistumista

Räätälöin valmennukset aina osallistujien työssä onnistumista tukeviksi. Osallistujat voivat olla yhdestä tiimistä / ryhmästä tai yksittäisiä ihmisiä organisaation eri osista.

Ennen valmennusta perehdyn organisaatioon, sen tavoitteisiin, osallistujien tehtäviin ja työympäristöön. Haluan varmistaa, että valmennus tukee osallistujien arkityötä ja organisaation tavoitteiden saavuttamista.

Käytän osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä. Valmennuksissa voidaan sopia myös kehittymistavoitteista ja niiden seurannasta. Lähivalmennuksen tukena hyödynnän verkko-oppimista mahdollisuuksien mukaan.

Toiminnan muuttuminen ja uuden oppiminen on prosessi, mutta yhden päivän tai iltapäivänkin tilaisuudella saadaan uusia näkökulmia työssä onnistumiseen.