Paranna jaksamista, osaamista ja hyvinvointia

Työnohjauksella voidaan tukea työyhteisöjen, tiimien ja myös esimiesten tai johdon työssä onnistumista. Onnistuneessa työnohjauksessa osallistujien tunne oman työn hallinnasta vahvistuu. Tämä vaikuttaa positiivisesti jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Työnohjaus voidaan toteuttaa henkilökohtaisena tai
siihen voi osallistua koko tiimi tai työyhteisökin.

Työnohjaan myös työnohjaajia ja ohjaajiksi opiskelevia.