Yhdessä syntyy tuloksia

Tehtävä ja tavoitteet ovat tiimin tai ryhmän
toiminnan selkäranka. Samoin jäsenten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Kun nämä kaikki
kulkevat käsi kädessä, syntyy tuloksia!

Aloittavassa ryhmässä tai tiimissä paneudutaan perustehtävään ja riittävän turvallisuuden
synnyttämiseen.

Jo toimivissa tiimeissä ja ryhmissä on hyödyksi palata perustehtävään ja tavoitteisiin. Usein on myös hyvä tarkastella ulkoisia yhteistyösuhteita tai selkeyttää ryhmän sisäistä vuorovaikutusta.
 
: Vuorovaikutus             : Tiimin ja ryhmän toiminta
: Asiakaspalvelu              : Esimiestaidot
: Kehityskeskustelut      : Kasvuryhmät