Ihminen ja organisaatio kohtaavat

Valmentajana, coachina ja konsulttina minua kiinnostavat ihmisten ja organisaatioiden kehittyminen ja onnistuminen.

Oma yritys minulla on ollut vuodesta 2006. Sitä ennen toimin RAY:ssä henkilöstön kehittämistehtävissä, joissa tehtäviini kuuluivat mm. henkilöstön kehittämistiimin ja projektien tukitiimin vetäminen, valmennuksia sekä organisaatiomuutoksia ja -muutosprosesseja. Toimin oman yritykseni lisäksi Helsingin psykodraamainstituutin johtajana.

Olen myös Suomen Coaching-yhdistyksen puheenjohtaja sekä kansainvälisen psykodraamakoulutusjärjestön Fepton hallituksen jäsen (vastuualueena koulutus).

Minulla on 20 vuoden kokemus henkilöstön kehittämisestä, tiimien johtamisesta, konsultoinnista, kouluttamisesta ja muutosvalmentamisesta.

Noudatan työssäni psykodraaman eettistä ohjeistoa sekä ICF:n coachingin eettisiä sääntöjä.

Koulutus

* Kasvatustieteen maisteri (KM, Helsingin yliopisto), pääaineena aikuiskasvatustiede
* Psykodraamakoulututtaja TEP (Trainer, Educator and Practitioner) (Helsingin psykodraamainstituutti),
* Psykodraamaohjaaja Certified Practitioner (Helsingin psykodraamainstituutti),
* Sertifioitu business coach (CBB),
* Työnohjaaja,
* Toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO).

Syvennän ja laajennan osaamistani osallistumalla säännöllisesti alan täydennyskoulutukseen.

Jäsenyydet
Yhteistyökumppanit