Ota mukaan ja onnistu

Muutokset työssä vaikuttavat ihmisen osaamiseen, tapoihin ja arvoihin. Muutos merkitsee toisaalta uhkaa, toisaalta mahdollisuutta kehittyä.

Ihminen sitoutuu paremmin muutokseen ja kehitysprosesseihin, kun hän voi aidosti osallistua ja vaikuttaa. Silloin muutoksesta voi tulla mahdollisuus.

Erityisesti organisaatiomuutoksissa keskijohdon rooli on ratkaiseva. Sen osallistuminen muutokseen ja sitoutuminen organisaation toimintaan myös muutoksen jälkeen vaikuttavat paljon siihen, miten organisaatio onnistuu tehtävässään.

Ota yhteys, kun Sinulla on suunnitteilla tai meneillään muutosprosessi ja haluat varmistaa muutoksen onnistumisen.