Keskusteluun tarvitaan ainakin kaksi

Kehityskeskustelut ovat tehokas väline toiminnan, ihmisten ja heidän osaamisensa kehittämisessä. Keskusteluissa on hyvä yhdistää organisaation tehtävät ja tavoitteet ja yksilön omat tavoitteet ja toiveet.

Kehityskeskustelut on perinteisesti mielletty esimiehen ja työntekijän väliseksi keskusteluksi. Niitä voidaan käydä myös tiimin tai koko työyhteisön kanssa!
 
: Vuorovaikutus             : Tiimin ja ryhmän toiminta
: Asiakaspalvelu              : Esimiestaidot
: Kehityskeskustelut      : Kasvuryhmät