Ihmisenä ja ammattilaisena kasvaminen

Ihmisen elämän eri alueet vaikuttavat työn tekemiseen ja työssä onnistumiseen. Kasvuryhmissä voidaan tutkia psykodraamamenetelmien avulla elämää kokonaisuutena tai elämistä ja toimintaa valitusta näkökulmasta.

Organisaatiokohtaisissa ryhmissä voidaan käsitellä työtä ja tutkia ryhmän jäsenten omia toimintatapoja työssä, tunnistaa kehittymiskohteita ja parantaa osaamista ja työn hallintaa. Henkilökohtaiset tavoitteet yhdistyvät prosessiksi, jossa ryhmä tukee ja vie eteenpäin jokaista jäsentä.

Ota yhteys, kun haluat tukea oman organisaatiosi ihmisten kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja ammattilaisena kehittymistä.
 
: Vuorovaikutus             : Tiimin ja ryhmän toiminta
: Asiakaspalvelu              : Esimiestaidot
: Kehityskeskustelut      : Kasvuryhmät