Esimies tukee jämäkästi

Esimies johtaa toimintaa ja tukee ihmistensä työssä onnistumista.

Ihmisiä johdetaan käytännön vuorovaikutustilanteissa, joissa näkökulmat ja persoonat kohtaavat. Hyvä esimies tunnistaa omat reaktionsa ja toimintatapansa. Hän on riittävän jämäkkä, hän osaa ohjata omaa
toimintaansa, mutta hän antaa tilaa myös muille.
 
: Vuorovaikutus             : Tiimin ja ryhmän toiminta
: Asiakaspalvelu              : Esimiestaidot
: Kehityskeskustelut      : Kasvuryhmät