Tuki vauhdittaa kehittymistä

Yhdistän toiminnallisia ja psykodraamamenetelmiä tulokselliseen coaching-prosessiin. Osallistujan kokemukset, tunteet, hiljainen tieto ja osaaminen voidaan konkreettisesti hyödyntää kehittymisessä.

Coachingissa osallistujat saavat tukea ja energiaa oman kehittymispolkunsa hahmottamiseen ja tavoitteelliseen
kehittymiseen.

Coaching soveltuu erityisen hyvin yksilöille ja pienille ryhmille, jotka haluavat onnistua työssään entistä paremmin.

Määrittelemme coachingin tavoitteet yhdessä organisaation ja osallistujien kanssa. Ota yhteys, kun haluat kehittää tai kehittyä tavoitteellisesti!

Coachaan ja työnohjaan myös coacheja. Ota yhteys, kun haluat tukea kehittymistäsi coachina.