Kohtaaminen koskettaa

Asiakaspalvelun laatu todentuu kohtaamisessa asiakkaan kanssa.

Palvelun laatuun vaikuttavat organisaation oma palvelukulttuuri ja asiakaspalvelussa työskentelevän taidot.

Palveluvalmennuksissa paneudutaan palvelun tavoitteisiin ja nykytasoon. Ammattitaitoa kehitetään tutkimalla osallistujien palvelutilanteissa käyttämiä toimintatapoja.
 
: Vuorovaikutus             : Tiimin ja ryhmän toiminta
: Asiakaspalvelu              : Esimiestaidot
: Kehityskeskustelut      : Kasvuryhmät